Video - Hình ảnh

Hai mươi năm chưa phải là dài, cũng không phải là quá ngắn để đánh dấu sự phát triển của Hội Khuyến An. Qua các hoạt động và việc tổ chức, chúng ta cùng đi tìm một động lực đích thực cho việc học tập.

Viết bình luận (0 Bình luận)