Hội Khuyến An - Giáo xứ An Đạo - GP Bùi Chu quy tụ các bạn học sinh, sinh viên trong toàn xứ An Đạo với lý tưởng thúc đẩy phong trào học tập, mục tiêu tương lai thế hệ trẻ làm chủ, xây dựng quê hương bằng tri thức khoa học và Đức tin Công giáo. Hai mươi năm chưa phải là dài, cũng không phải là quá ngắn để đánh dấu sự phát triển của Hội Khuyến An. Qua các hoạt động và việc tổ chức, chúng ta cùng đi tìm một động lực đích thực cho việc học tập. Nhờ sự tham gia nhiệt tình của các thành viên, sự ủng hộ tinh thần, vật chất của các đấng bậc, của quý ân nhân, phong trào học tập của giáo xứ đã có những khởi sắc đáng kể, một số hội viên đã trở thành những bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, giám đốc,... Để từ đó, chúng ta dâng lên lời tri ân cảm tạ và tiếp tục tiến bước trong yêu thương.

Các bài viết khác