Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Dì,

Thưa quý ân nhân, cùng toàn thể các anh chị em hội viên và cựu hội viên hội Khuyến An.

Trước hết, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Giáo xứ An Đạo gọi tắt là Hội Khuyến An (1997-2017), Ban Điều hành và Ban Đồng hành của Hội xin gửi tới quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý vị ân nhân, các hội viên và cựu hội viên lời tri ân về sự tham gia, ủng hộ đối với Hội trong suốt 20 năm qua. Và để chuẩn bị cho sự kiện quan trong này, Ban Điều hành và Ban Đồng hành xin gửi tới quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý vị ân nhân và toàn thể anh chị em tân cựu nội dung bức thư Ngỏ cũng như lịch trình chương trình hành hương về La Vang