Cuộc họp mặt các quý Cha quê hương ở Hà Nội để chuẩn bị chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập hội Khuyến An tối ngày 20/06/2017.
Cuộc họ đã thống nhất chương trình liên quan chuyến hành hương La Vang+Huế và công tác tạo dấu ấn hành trình 20 năm Khuyến An.
Chương trình sẽ được gửi tới các thành viên tân cựu và ban đồng hành trong thời gian sớm nhất.

Dưới đây là những hình ảnh của cuộc gặp mặt ý nghĩa này