Học Tập

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic

Chạm đến một chủ đề có ý nghĩa huấn luyện, thực hành, làm việc, và quyết định

Viết bình luận (0 Bình luận)

Tại sao có người học kém? Tại sao có người học giỏi? Thực ra học kém hay giỏi không phải là bản chất, mà phần nhiều là do họ chưa biết phương pháp học tập hiệu quả mà thôi.

Viết bình luận (0 Bình luận)